လက္ရွိပြင့္ေနတဲ့ တံခါးေပါက္ ကို မသုံးရင္ ျမန္မာစစ္တပ္ ကို ကုလ ဘာ လုပ္မလဲ”

“က်မမွာက တစ္ႏွစ္ဗီဇာရွိေနတယ္ေလ။ က်မ ျမန္မာျပည္ကို အျမန္ဆုံးျပန္လာႏိုင္ဖို႔၊ က်မအေနနဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့အေနအထားမ်ိဳးနဲ႔ လာမယ္လို႔ ေျပာေတာ့ သူ(စိုးဝင္း)က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔အျခား ထိန္းသိမ္းထားသူေတြကို ဆက္လက္စစ္ေဆးေနတဲ့ကိစၥ ၿပီးျပတ္ေအာင္လုပ္ၿပီးမွ က်မလာဖို႔ ခြင့္ျပဳႏိုင္မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ က်မကေတာ့ အျမန္ဆုံးျမန္မာျပည္ကိုလာဖို႔ တြန္းေနပါတယ္။ ”

လြတ္လပ္ေသာသတင္းမီဒီယာအျဖစ္ ရပ္တည္ေနရမႈသည္ ျမန္မာျပည္သူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံအားေပးမႈအေပၚတြင္သာ လုံးဝမူတည္ေနပါသည္။ ကူညီပံ့ပိုးလိုပါက ေအာက္ပါလင့္ကိုႏွိပ္ၿပီး ကူညီလႉဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

kamayut media

About the author

Aone

View all posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *