ျပည္သူကိုခ်စ္တဲ့ စစ္သားေကာင္း ေနာက္တစ္ေယာက္ ထပ္ထြက္လာျပန္ပါၿပီ

ျပည္သူကိုခ်စ္တဲ့ စစ္သားေကာင္း ေနာက္တစ္ေယာက္ ထပ္ထြက္လာျပန္ပါၿပီ

အမိေျမနဲ႔ ျပည္သူကိုခ်စ္တဲ့ စစ္သားေကာင္း ေနာက္တစ္ေယာက္ ထပ္ထြက္လာျပန္ပါၿပီ

က်ေနာ္သည္ ဘဝကို႐ိုးရွင္းစြာ ျဖတ္သန္းေနေသာ ကိုယ္ပိုင္စီးပြါးေရးႏွင့္ ဆရာဝန္ တစ္ျဖစ္လဲ စီးပြါးေရးသမား တစ္ျဖစ္ လဲ ဘ၀ကို ရပ္တည္ပါသည္

ႏိုင္ငံေရးမည္သည့္အခါမွ မလုပ္ပါအားနည္းသည့္ဘက္မွရပ္တည္မည္ ဟုဆို၍ ၾကည့္ခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ဘက္က မွ အားမနည္းေနပါ

က်ေနာ္သည္တပ္မေတာ္သားလည္းျဖစ္ခဲ့ဖူးပါသည္က်ေနာ့္အသက္ ၃၃ႏွစ္ အ႐ြယ္ ၏သက္တမ္း တစ္ဝက္ နီးပါး တပ္မေတာ္တြင္ ကုန္လြန္ခဲ့ပါသည္

တပ္မေတာ္ကို သံေယာဇဥ္ရွိပါသည္တပ္မေတာ္မွ ညီအကို မ်ားကိုလည္း အစဥ္ အၿမဲ သတိရပါသည္

မိမိတပ္မေတာ္သား ဘဝ တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံ ပိုင္နက္ နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုး ေနရာမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ကို တစ္ျခား တိုင္းတစ္ပါးမွက်ဴးေက်ာ္ လာမည္ကို ကာကြယ္ ရင္း ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာ ျပင္တြင္ တိုက္ပြဲ ၀င္လိုက္ခဲ့ဖူးပါသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံေစာင့္ ေခြးပဲ ေျပာေျပာ ၿခံေစာင့္ပဲ ေျပာေျပာ ဂုဏ္ယူပါသည္ဤ သို႔ပါဝင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ခဲ့ရသည္မွာထိုအခ်ိန္ ကေရာ ယခုအခ်ိန္ အထိပါ ဂုဏ္ယူပါသည္

မိမိသားသမီးမ်ားတြင္လည္း မိမိ၏ဂုဏ္ကိုပဲ့တင္ေစပါမည္ထိုကဲ့သို႔ပင္တပ္မေတာ္သည္ မိမိ၏ တိုင္းျပည္ကို ျပင္ပ ကဝင္လာေသာ က်ဴးေက်ာ္ လာေသာသူမ်ား ကို သာ ကာကြယ္ တိုက္ထုတ္ရင္း ျပင္ပအႏၲရာယ္ကိုသာကာကြယ္ ၍ျပည္ပကိုသာတိုက္ထုတ္ေစလိုပါသည္

တိုင္းျပည္အတြင္းပိုင္း အေရးထဲသို႔ ဝင္မလာေစခ်င္ပါကိုယ့္အိမ္တြင္း အေရးကိုယ့္ျပည္တြင္း အေရး၏ အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡ ျဖစ္ပါ၍ေသနတ္ ေျပာင္း၀ ကို ဘယ္ဘက္မွ မခ်ိန္ေစလိုပါ

တိုင္းျပည္အတြင္းတြင္ ရန္သူမရွိပါေသနတ္ေဖါက္ရမည္ဆိုလွ်င္လည္း မိုးေပၚသို႔သာ ေထာင္ေဖါက္ေစလိုပါသည္

ေမတၱာတရားႀကီးမားေသာအားႏြဲ႕ေသာ အေမအိုအ႐ြယ္ ကို အတင္းအဓမၼ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမွာ မသင့္ေလွ်ာ္ပါအျပဳသေဘာမေဆာင္သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္

မိမိ ၏ မိခင္ ႏွင့္ခိုင္းႏႈိင္း၍မိမိ၏ မိခင္အ႐ြယ္မိမိ၏ မိခင္သာဆိုလွ်င္ လုံးဝ လုံးဝ လက္မခံပါ ဟူ၍သေဘာေပါက္ နားလည္ခံယူထားပါသည္

ဘယ္ပါတီ အစြဲ မွမရွိပါ ၍ ဘယ္ပါတီမွလည္းမပါ၀င္ပါ profile လည္း မ change ပါစတင္ကတည္း ကလြဲေနေသာ ေခတ္မွီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအးခ်မ္းသာယာ ဆိုတာႀကီးကစလြဲေနေသာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးတည္း ေခတ္လည္းမွီရမယ္ဖြံလည္းဖြံ႕ၿဖိဳးရမယ္

တိုးလည္းတိုးတက္ရမယ္ဆိုကတည္း က တက္သည့္ေခါင္းေဆာင္သက္တမ္းႏွင့္ အခ်ိန္ တိုအတြင္းမျဖစ္ႏိုင္ေသာအဲဒီေဆာင္ပုဒ္မွာတင္ ခ်ာလပတ္ရမ္းေနေသာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး တက္ ရင္ တစ္ခုကိုသာ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ခိုင္မာေအာင္ခ်သြားသင့္ေသာဆုတာင္းၾကမ္းေသာေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျပ လွ်င္

ငယ္သားေနာက္လိုက္ေတြ မေကာင္းေသာ ဆိုးေသာေခါင္းေဆာင္ ဆိုးျပ လွ်င္ ငယ္သားေနာက္လိုက္ေတြ ျပန္ေပါင္းစည္းေသာယခင္ကဘယ္ေတာ့မွ ရင့္က်က္မလာသည့္ ႏုနယ္သည့္ယခုမွ ရင့္က်က္စျပည္သူေတြႏွင့္ တိုင္းျပည္ကို မပ်က္စီးေစလိုပါအေတြ႕အႀကဳံတစ္ခုအေနႏွင့္သာ က်န္ရစ္ေစလိုပါသည္

သမိုင္းမျဖစ္ေစလိုပါတပ္မေတာ္သာ အဖဆိုလွ်င္မိခင္ တစ္ေယာက္သည္ ေမတၱာႏွင့္အေျခခိုင္သလိုဖခင္တစ္ေယာက္ သည္လည္းသစၥာႏွင့္အေျခခိုင္ပါ

မိခင္တစ္ေယာက္သည္ သူ၏ မာနကိုမခင္တြယ္သလိုဖခင္တစ္ေယာက္သည္ သူ၏ အတၱကို မခင္တြယ္ေစလိုပါမိခင္တစ္ေယာက္ သည္ သူ၏ မိသားစု သားသမီးမ်ားကို မထိခိုက္ေစလို သလို

ဖခင္တစ္ေယာက္ သည္လည္း သူ၏ မိသားစုသားသမီးမ်ားကိုမထိခိုက္ေစလိုပါသို႔ျဖစ္ပါ၍ ေမတၱာတရား ႀကီးမားေသာ အေမစုႏွင့္အသက္ကိုပဓါန မထားေသာ သမၼတႀကီး ဦးဝင္းျမင့္အား ပိတ္ေႏွာင္ထားျခင္း ကို အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ ပါသည္

ၾကည္း ၅၇၄၉၂ ဗက ဝင္းေက်ာ္ (ၿငိမ္း)
ဆမ ၂၄၃၀၂

stay_at_home_movement
save AmaySuu&Mr.PresidentOfMyanmar

CivilDisobedience
San Aung

About the author

Aone

View all posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *